Türkçe Hakkında

Türkçe, Altay dil ailesinin bir üyesidir. Bu ailenin diğer üyeleri, Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korece'dir. Türkçe ve bu ailedeki diğer diller, yeni sözcükler elde etmek ya da sözcüğü cümle içinde kullanmak için sözcüğün sonuna çeşitli ekler getirirler. Başka dillerin birden çok sözcükle anlattığı bir yargıyı Türkçe çeşitli ekler almış tek sözcükle anlatır. Örneğin İngilizcedeki "You will be able to come." cümlesinin Türkçedeki karşılığı, çeşitli ekler almış "Gelebileceksin." sözcüğüdür.

 
Bu durum, Türkçe öğrenmek isteyen birine ilk başta garip ve zor gelebilir; fakat sakın endişelenmeyin. Türkçe'yi tanımaya başladıkça bu ve benzeri özelliklerin oldukça düzenli, mantıklı ve anlaşılır bir sistemin parçası olduğunu göreceksiniz. Ayrıca bu düzenli gramer sistemini oluşturan kuralların istisnaları yok denecek kadar azdır. Bu matematiksel sistem, Türkçeyle ilgili öğrendiklerinizden yola çıkarak henüz öğrenmediğiniz özellikleri ve kuralları bile sezebileceğiniz bir kolaylık sunar.