Yöntem

Türkçe Atölyesi'nin yöntemi, öncelikli olarak öğrencinin anlama ve konuşma becerisini en hızlı şekilde geliştirmeye yöneliktir. Öğreneceğiniz her konunun kısa, net ve anlaşılır gramer açıklamalarından sonra yoğun konuşma pratiğiyle öğrendiğiniz konu pekiştirilir. Bu yoğun soru- cevap ve sohbet pratiği olabildiğince görsel materyalle desteklenir. Drama ve oyunlarla, hem yaşayarak hem de eğlenerek öğreneceksiniz. Kısacası dersteki zamanınızın çoğunu öğretmeninizin açıklamalarını dinlemekle ve tahtadan bir şeyler yazmakla değil, konuşmakla geçireceksiniz.
Ayrıca Türkçe öğretimi için kendi hazırladığımız videolarla da öğrendiğiniz her yeni kalıbın gündelik yaşamdaki çeşitli kullanımlarını görecek ve bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar yaparak dinleme, anlama ve konuşma becerinizi geliştireceksiniz.
Yazma becerinizi geliştirmek için yapacağımız çalışmalarla Türçenin yazıldığı gibi okunan bir dil olmasının işi ne kadar kolaylaştırdığını çabucak fark edeceksiniz.